Shantala Speciale Zorg

Shantala Speciale Zorg is een manier van aanraken die zich onderscheidt door de structuur en een respectvolle benaderingswijze en bejegening. In de zorg is benadering en bejegening een belangrijk aspect van kwaliteit. Mensen met een zorgvraag en/of beperking zijn vaak afhankelijk van de manier waarop zij bejegend worden door de verzorgers die hen aanraken.

Zo ook ons eigen kind. Hij heeft een zorgvraag door zijn verstandelijke beperking en zijn autisme. Hij heeft moeite met aanrakingen door anderen. Toen ik mijn opleiding bij Holos Academie volgde ben ik bij hem begonnen met alleen maar zijn voeten aan te raken en zijn voeten met voetencrème in te smeren. Het heeft enkele maanden geduurd om hem te laten wennen aan mijn holistische massages. Nu vraagt hij inmiddels zelf om gemasseerd te worden en geeft dan ook aan welke massage hij nodig heeft.
Maar hierdoor kwam het besef dat ik dat graag wil, andere mensen met een zorgvraag kunnen behandelen. 

Toen ik mijn tweede jaar bij Holos Academie afgerond had ben ik me gaan specialiseren in Shantala Kindermassage en Shantala Speciale Zorg (SSZ). En met het toepassen van SSZ ben ik nu volop bezig. Het is een hele mooie manier om met mensen met een zorgvraag te mogen werken.

Voor de massageWaarom Shantala Speciale Zorg?
Meestal worden mensen met een beperking of zorgvraag alleen functioneel aangeraakt en is de aanraking gericht op dat deel van het lichaam waar de "zorgvraag" om draait. Het levenstempo van mensen met een zorgvraag of beperking is meestal langzamer of rustiger. Een liefdevolle aanraking is noodzakelijk naarmate de gezondheidstoestand van de mens slechter wordt, zeker als mensen zichzelf niet meer aan kunnen raken. Zij zijn vaak niet (meer) in staat goed contact te maken met zichzelf en de buitenwereld.

Aangename aanrakingen en warmte activeren het systeem van rust en verbondenheid en geven een gevoel van welbevinden. Deze effecten zijn niet altijd direct meetbaar, maar wel waarneembaar aan een meer ontspannen lichaamsbeeld. Naarmate de behandelingen herhaald worden houden die effecten langer aan.

Het doel van Shantala Speciale Zorg is het ondersteunen van het algeheel welzijn. Daarnaast wordt de conditie, zowel lichamelijk als emotioneel, verbeterd.
Door een respectvolle benadering geeft SSZ ondersteuning aan de kwaliteit van zorg, want SSZ is gericht op de zintuiglijke prikkelverwerking. Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt dat stimulering van de tastzintuigen het neurologisch systeem beïnvloedt. De hormonen oxytocine en serotonine worden aangemaakt en deze hebben een regulerende werking op de stresshormonen adrenaline en cortisol. 

Na de massageShantala Speciale Zorg kan van meerwaarde zijn door
- de grenzen van de cliënt respecteren in het contact maken met de cliënt 
- laten voelen dat de cliënt ondanks zijn/haar beperking geaccepteerd wordt zoals hij/zij is
- bieden van veiligheid
- de cliënt leren ervaren dat aanraken prettig kan zijn
- verminderen van tactiele afweer
- stimuleren van de tastzin
- verhogen van het lichaamsbesef en positieve lichaamservaring
- rust en ontspanning laten ervaren
- bij onrustig en gespannen gedrag ontlading van lichamelijke spanning ondersteunen
- ondersteuning bij slaapproblemen
- door aanraken vervelende ervaringen positief maken waardoor tactiele afweer kan verminderen 
- beïnvloeden van obstipatie door buikmassage.

Uitgangspunten

De belangrijkste uitgangspunten, zowel in de benaderingswijze als aanrakingsmethode, van Shantala Speciale Zorg zijn:
- vanuit contact de cliënt - hij/zij heeft de regie - zichzelf laten ervaren op een voor hem/haar gepaste wijze
- in volle aandacht en continue contact houden
- het vertragen van tempo
- het op- en afbouwen van contact
- de kwaliteit van het contact en van de aanraking
- door ritme en herhaling veiligheid en geborgenheid scheppen. Hierdoor worden situaties overzichtelijk.

Shantala Speciale Zorg kan een meerwaarde bieden voor onderstaande doelgroepen
- dementie en psychogeriatrie (PG)
- verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking
- meervoudig complex gehandicapten (MCG)
- ernstig meervoudig beperkten (EMB)
- autisme (ASS)
- ADHD
- ontwikkelingsachterstand
- hechtingsstoornissen
- spierspanningsstoornissen
- psychosociale stoornissen
- chronische ziekten
- NAH (niet aangeboren hersenletsel)
- mensen met de ziekte kanker
- palliatieve zorg.

Shantala Speciale Zorg kan worden aangevraagd als individuele behandeling
 - preventief
 - therapeutisch
 - ontspanning.

De Shantala Speciale Zorg behandeling kan ook vanuit een PGB bekostigd worden.

Deze cursus heb ik met goed gevolg afgerond bij ORO. Na het volgen van de cursus heb ik ook mijn licentie behaald om deze workshop op scholen te mogen geven. Elk jaar volg ik hiervoor nascholing.