Klanten

Klanten ontvangen de eerste keer dat ze in de praktijk komen een klantenkaart van mij.