Privacy verklaring

Massagepraktijk Voel & Gevoel vindt uw privacy erg belangrijk. Ik zal uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan u uit welke gegevens ik van u verzamel en waarom ik dit doe. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Contactgegevens:

Massagepraktijk Voel & Gevoel, gevestigd aan Binnenvaart 18 te 6642 CV Beuningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

0031612589975
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
http://www.voelengevoel.nl

Wie ben ik?
Massagepraktijk Voel & Gevoel is een eenmanszaak, gevestigd te 6642 CV Beuningen aan de Binnenvaart 18. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09150295. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Welke gegevens gebruik ik?
Hier vindt u een overzicht van de gegevens die ik van u verwerk, de reden waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens bewaar.

Verwerking persoonsgegevens

 • Ik verwerk uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten zo optimaal aan u te kunnen leveren en de uitvoering van de behandeling mogelijk te maken. Omwille van een massage kan ik u bijvoorbeeld vragen naar uw gezondheid(sklachten). 

 • Ik gebruik deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar uw persoonsgegevens gedurende 7 jaar, de overige gegevens worden vernietigd nadat de behandelingsperiode beëindigd is. Ik bewaar uw dossier met gedegen beveiligingsmaatregelen.

 • Voor ik u kan helpen vul ik in overleg met u een intakeformulier zodat ik u een optimale behandeling kan bieden. Ik verwerk hiervoor naast bovenstaande gegevens tevens uw geboortedatum, lichamelijke klachten, allergieën, gebruik van medicatie en eventuele aanvullende gegevens. Ik voeg deze gegevens toe aan uw dossier. Ik bewaar uw persoonsgegevens gedurende 7 jaar, de overige gegevens worden vernietigd nadat de behandelingsperiode beëindigd is. Ik bewaar uw dossier met gedegen beveiligingsmaatregelen.

 • Ik vind het belangrijk de relatie met u als klant goed te kunnen onderhouden. Voor mijn adressenbestand sla ik dan ook uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en afspraakgegevens op. U heeft hiervoor toestemming gegeven door een behandeling bij mij af te spreken. Ik zal deze gegevens na 7 jaar na de laatste behandeling verwijderen, tenzij u hier eerder een verzoek toe indient.

 • Ik verwerk voor facturatie en de financiële administratie uw naam, zonodig uw bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, btw-nummer, klantnummer, e-mail, telefoonnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik uw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens nodig voor de uitvoering van de behandeling. Ik bewaar deze gegevens 7 jaar, volgens de wettelijke verplichting van de Belastingdienst.

Klachten
Mocht u onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en de inhoud van uw klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van onze samenwerking. Ik verwijder de gegevens met betrekking tot uw klacht zodra deze klacht is afgehandeld.

Hoe verkrijgen ik deze gegevens?
Bovenstaande gegevens heb ik van u als klant verkregen, omdat u deze gegevens aan mij persoonlijk heeft verstrekt.

Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt. 

 • Inzage
  U kunt te allen tijde een verzoek doen bij Massagepraktijk Voel & Gevoel om uw gegevens in te zien.
 • Wijziging
  Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 • Bezwaar
  Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
 • Gegevensoverdracht
  Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm.
 • Intrekking
  Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de behandelingen die ik u kan leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wanneer ik niet aan uw verzoek kan voldoen, laat ik u weten waarom ik uw verzoek afwijs. Massagepraktijk Voel & Gevoel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen persoonsgegevens
Massagepraktijk Voel & Gevoel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De persoonsgegevens die door Massagepraktijk Voel & Gevoel worden beheerd, zijn beveiligd middels een wachtwoord. De apparaten waarop de persoonsgegevens zijn opgeslagen zijn elk eveneens vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk (al dan niet in combinatie met een gebruikersnaam). Het aantal apparaten die toegang hebben tot de gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Cookies, of vergelijkbare technieken
Massagepraktijk Voel & Gevoel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Wie ontvangen uw gegevens?
Massagepraktijk Voel & Gevoel verstrekt uw gegevens niet aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is.

Slotbepalingen
Ik raad u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop ik uw gegevens gebruik, kunt u een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Als u een klacht heeft over de manier waarop ik met uw gegevens omga kunt u mij dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie: 01-11-2020