Algemene Voorwaarden Massagepraktijk Voel en Gevoel

Algemeen

Afspraken: Voor het maken van een afspraak kunt u per telefoon of via email contact opnemen met de praktijk.

Verwijzing door huisarts: Om een afspraak te maken is geen verwijzing door uw huisarts nodig. Indien u onder behandeling bent van een arts, specialist of therapeut, is het wel raadzaam om vooraf uw behandelaar te raadplegen en te overleggen of u een massagebehandeling mag ondergaan. Dit geldt ook als u mogelijk zelf daarover twijfelt. Vraag eventueel een schriftelijk advies en goedkeuring van uw arts.

Vergoeding:  De behandelingen worden niet vergoed door ziektekostenverzekeringen.

Tarieven: Actuele tarieven staan vermeld op de website onder het kopje “Afspraken en Tarieven”.

Betalingen: Betaling dient contant of per bank te geschieden.

Cadeaubon: Cadeaubonnen zijn beschikbaar voor elk gewenst bedrag. Deze kunnen tijdens een massage als betaalmiddel ingeleverd worden.

Locatie:  Behandelingen worden uitgevoerd in de massagepraktijk die gevestigd is: Binnenvaart 18, Beuningen. Indien een behandeling op verzoek van de cliënt op een andere locatie wordt uitgevoerd dan kunnen daar extra kosten voor in rekening gebracht worden (reistijd, kilometers, parkeergelden e.d.). Het bedrag van de extra kosten zal met de cliënt overeengekomen worden bij het maken van een behandelafspraak.

Verhindering: Annuleren van een gemaakte afspraak kan telefonisch, dit is kosteloos tot uiterlijk 24 uur van te voren.

Massages

Intakegesprek: Als u de eerste keer in de praktijk komt houden we een intakegesprek waarin we uitgebreid uw lichamelijk en geestelijk welbevinden bespreken aan de hand van een vragenlijst. Dit gesprek zal vastgelegd worden in een intake-formulier. 
Voor het intakegesprek worden kosten in rekening gebracht (zie website “Afspraken en Tarieven”).

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming): Tijdens het intakegesprek noteer ik samen met u uw persoonlijke gegevens. Hiervoor vraag ik uw toestemming om dit te mogen doen. Uw NAW gegevens gebruik ik zodat ik u kan bereiken als ik een afspraak met u wil maken. Uw lichamelijk en geestelijk welbevinden noteer ik zodat ik beroepsmatig kan teruglezen of ik bepaalde massages mag toepassen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld. Ook mag u mij altijd vragen om uw gegevens in te zien die ik heb genoteerd. Als u mij verzoekt om uw gegevens te verwijderen zal ik dit per omgaande doen.

Massages: Alle massage-behandelingen zijn inclusief een kort voor- en nagesprek. Afhankelijk van het voorgesprek maken we samen een keus uit één van de aangeboden massages. In het nagesprek bespreken we hoe u de massage achteraf ervaren heeft. Als er aanwijzing is dat een behandeling niet wenselijk is op medische gronden (contra-indicatie) dan kan door mij besloten worden de behandeling niet uit te voeren. Tijdens de massage wordt u toegedekt met handdoeken en is de massageruimte op een aangename temperatuur gebracht. Bij de massage is er huid-op-huid-contact. Indien u beslist uw onderkleding aan te houden, houdt u er dan rekening mee dat er met massageolie gewerkt wordt.  

Producten: De oliën die gebruikt worden zijn van hoogwaardige kwaliteit.

Gedrag

Hygiëne:  Mijn behandelruimte, alle materialen zoals handdoeken, lakens en bedrijfskleding zijn schoon. De gebruikte massageoliën zijn van een goede kwaliteit en zuiver (zonder toevoegingen).  Hygiëne vind ik belangrijk, dus ik vraag u om voor de behandeling daar ook persoonlijk aandacht aan te besteden. 

Mobiele telefoon: Tijdens de massages werk ik graag met de mobiele telefoon op de “stilte”-stand. Zo blijft de massage voor u en mij ontspannen.

Aansprakelijkheid

Het intakegesprek en de voor- en nagesprekken bij alle massages zijn er op gericht om contra-indicaties inzichtelijk te maken. Ik ga ervanuit dat u hieraan volledig meewerkt en dat u alle informatie verstrekt die noodzakelijk is om een juiste keuze te kunnen maken.
Indien u mij onvolledige informatie verstrekt, ben ik in geen enkel opzicht aansprakelijk te stellen voor mogelijke gevolgen van de behandeling, zowel tijdens als daarna. 
Alle massages worden op holistische wijze uitgevoerd en zijn gericht op ontspanning. De massages worden niet met een medisch doel of op medische indicatie uitgevoerd. Indien u medische klachten heeft, dient u uw arts, specialist of therapeut te raadplegen, en met hem/haar te overleggen of u een massagebehandeling mag ondergaan. U, als cliënt, ondergaat vrijwillig en op eigen verantwoordelijkheid een massage-behandeling. Massagepraktijk Voel & Gevoel kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan persoonlijke eigendommen of letsel ontstaan tijdens of na de behandeling.

Vertrouwelijkheid

Alle door mij vastgelegde persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Deze worden niet aan derden verstrekt, tenzij daarvoor door de cliënt uitdrukkelijk en schriftelijk om verzocht wordt.

Klachten

Voor eventuele klachten kunt u terecht bij

Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html

 

Versie: 01-01-2021