Chakra massage

Elk mens bestaat uit min- en pluspolen. Bij deze massage kun je ervaren hoe het met je energiebalans is gesteld. Het doel van deze massage is niet om de energiebalans te herstellen, maar dat je je juist bewust wordt van wat zich nu voordoet.

Chakra’s zijn energiecentra die bij je lichaam horen, elk chakra heeft een eigen energie en daarmee een eigen functie in het vervullen binnen je hele energiesysteem.

Tijdens een chakramassage richten we ons op het bewust worden van je levensenergie. Deze stroomt door je lichaam als een onzichtbaar circulatiesysteem. Dit circulatiesysteem bestaat onder andere uit energiecentra (chakra’s) en energiebanen (meridianen).

Van de zeven hoofdchakra’s kun je zeggen dat ze de zeven grondrechten voorstellen die we vanaf onze geboorte zouden moeten hebben. Helaas worden deze rechten tijdens ons hele leven door omstandigheden geschonden. Als we leren om deze schendingen te aanvaarden, kan een chakra gaan overcompenseren of zich afsluiten.

Vanuit de chakrapsychologie gezien hebben we dus zeven rechten. In ieder chakra is een basisrecht weerspiegeld. Het weer opeisen van het recht is een noodzakelijk onderdeel van het helen van het chakra:

Chakra 7:             het recht om te WETEN

Chakra 6:             het recht om te ZIEN

Chakra 5:             het recht om de waarheid te SPREKEN en te horen

Chakra 4:             het recht om te BEMINNEN en bemind te worden

Chakra 3:             het recht om te HANDELEN

Chakra 2:             het recht om te VOELEN

Chakra 1:             het recht om er te ZIJN.

 

Als er vervormingen zijn dan ondermijnen deze ons gevoel van eigenwaarde. Vervormingen zijn een soort gaten in je bewustzijn, een afwezigheid van het contact met je kernkwaliteiten. Deze kunnen zijn:

Chakra 7:             HECHTING

Chakra 6:             ILLUSIE

Chakra 5:             LEUGENS

Chakra 4:             VERDRIET

Chakra 3:             SCHAAMTE

Chakra 2:             SCHULDGEVOEL

Chakra 1:             ANGST.

Door je chakra’s te laten behandelen kun je je basisrechten weer vrij laten stromen waardoor je beter in je vel komt te zitten.

Deze massage heeft wel meer tijd nodig, deze moet dan vooraf ingepland worden.