Telefoonnummer

06-12589975

Email

info@voelengevoel.nl

Openingstijden

Ma-vr: 9 tot 19 uur

Praktijk Voel & Gevoel heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van mensen met een specifieke zorgvraag. Denk hierbij aan mensen met een (verstandelijke) beperking, ADHD of dementie. Deze behandelingen worden uitgevoerd volgens de werkwijze van Shantala Speciale Zorg. Het kan daarbij gaan om een “eenvoudige” handmassage maar ook om een uitgebreide lichaamsmassage.

Shantala Speciale Zorg (SSZ) is een manier van aanraken die zich onderscheidt door de structuur en een respectvolle benaderingswijze en bejegening. In de zorg is benadering en bejegening een belangrijk aspect van kwaliteit. Mensen met een zorgvraag en/of beperking zijn vaak afhankelijk van de manier waarop zij bejegend worden door de verzorgers die hen aanraken.

Waarom Shantala Speciale Zorg?

Meestal worden mensen met een beperking of zorgvraag alleen functioneel aangeraakt en is de aanraking gericht op dat deel van het lichaam waar de “zorgvraag” om draait. Het levenstempo van mensen met een zorgvraag of beperking is meestal langzamer of rustiger. Een liefdevolle aanraking is noodzakelijk naarmate de gezondheidstoestand van de mens slechter wordt, zeker als mensen zichzelf niet meer aan kunnen raken. Zij zijn vaak niet (meer) in staat goed contact te maken met zichzelf en de buitenwereld.

Aangename aanrakingen en warmte activeren het systeem van rust en verbondenheid en geven een gevoel van welbevinden. Deze effecten zijn niet altijd direct meetbaar, maar wel waarneembaar aan een meer ontspannen lichaamsbeeld. Naarmate de behandelingen herhaald worden houden die effecten langer aan.

Het doel van Shantala Speciale Zorg is het ondersteunen van het algeheel welzijn. Daarnaast wordt de conditie, zowel lichamelijk als emotioneel, verbeterd. Door een respectvolle benadering geeft SSZ ondersteuning aan de kwaliteit van zorg, want SSZ is gericht op de zintuiglijke prikkelverwerking. Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt dat stimulering van de tastzintuigen het neurologisch systeem beïnvloedt. De hormonen oxytocine en serotonine worden aangemaakt en deze hebben een regulerende werking op de stresshormonen adrenaline en cortisol. 

De belangrijkste uitgangspunten, zowel in de benaderingswijze als aanrakingsmethode, van SSZ zijn:
▪ vanuit contact de cliënt – hij/zij heeft de regie – zichzelf laten ervaren op een voor hem/haar gepaste wijze
▪ in volle aandacht en continue contact houden
▪ het vertragen van tempo
▪ het op- en afbouwen van contact
▪ de kwaliteit van het contact en van de aanraking
▪ door ritme en herhaling veiligheid en geborgenheid scheppen. Hierdoor worden situaties overzichtelijk.

Wat kan Shantala Speciale Zorg bieden?

Shantala Speciale Zorg kan van meerwaarde zijn door:
▪ de grenzen van de cliënt respecteren in het contact maken met de cliënt 
▪ laten voelen dat de cliënt ondanks zijn/haar beperking geaccepteerd wordt zoals hij/zij is
▪ bieden van veiligheid
▪ de cliënt leren ervaren dat aanraken prettig kan zijn
▪ verminderen van tactiele afweer
▪ stimuleren van de tastzin
▪ verhogen van het lichaamsbesef en positieve lichaamservaring
▪ rust en ontspanning laten ervaren
▪ bij onrustig en gespannen gedrag ontlading van lichamelijke spanning ondersteunen
▪ ondersteuning bij slaapproblemen
▪ door aanraken vervelende ervaringen positief maken waardoor tactiele afweer kan verminderen 
▪ beïnvloeden van obstipatie door buikmassage.

Voorbeelden

Voor wie is zinvol?

Shantala Speciale Zorg kan een meerwaarde bieden voor onderstaande doelgroepen:
▪ dementie en psychogeriatrie (PG), maar ook bij psychosomatiek
▪ verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking
▪ meervoudig complex gehandicapten (MCG)
▪ ernstig meervoudig beperkten (EMB)
▪ autisme (ASS)
ADHD (voetreflexbehandeling)
▪ ontwikkelingsachterstand
▪ hechtingsstoornissen
▪ spierspanningsstoornissen
▪ psychosociale stoornissen
▪ chronische ziekten
▪ NAH (niet aangeboren hersenletsel)
▪ palliatieve zorg.

Ondersteuning met de Crdl®

Massagepraktijk Voel & Gevoel maakt gebruik van de Crdl® (spreek uit: “Cradle”) als een therapeutische interventie voor mensen met dementie, autisme, een verstandelijke of visuele beperking.
Ik heb de Crdl® al vaker ingezet op afdelingen waar mensen bij elkaar zaten. We maakten dan door aanraking van elkaars handen een grote kring die niet onderbroken werd. Als dan één persoon bij diegene die hij/zij aanraakte kietelde of streelde of tikte of kneedde dan maakte het apparaat geluiden waar de bewoners dan weer op reageerden. Een prachtige ervaring voor alle deelnemers.

De Crdl® is “het zorginstrument dat mensen via geluid en aanraking verbindt”, aldus de Nederlandse makers van dit instrument. Lees meer over wat andere behandelaars ervaren.

“Crdl creëert momenten van betekenisvol contact tussen mensen met een fysieke of cognitieve beperking en hun dierbaren. Het instrument brengt een zintuiglijk verdiepende ervaring door de schoonheid van aanraking en geluid te verkennen.

Crdl verandert het menselijk lichaam in een muziekinstrument. Wanneer twee mensen Crdl én elkaar gelijktijdig aanraken, vertaalt Crdl hun aanraking in geluid. Verschillende manieren van aanraking brengen verschillende geluiden voort die de emotionele verbinding kleur geven. Crdl kan onderscheid maken tussen verschillende soorten aanrakingen, zoals vasthouden, kietelen, strelen, tikken en kneden om de verschillende geluiden op te roepen. De Crdl herbergt vele geluids- en muziekfragmenten die elk herinneringen en emoties kunnen oproepen die mensen kunnen raken.

Let op: Tijdens de COVID-pandemie, kan de Crdl niet ingezet worden i.v.m. hygiënische beperkingen en de onmogelijkheid om de Crdl te behandelen met ontsmettingsmiddelen.

Heeft u interesse in SSZ?

Shantala Speciale Zorg kan worden aangevraagd als individuele behandeling en werkt preventief, therapeutisch en biedt ontspanning. De Shantala Speciale Zorg behandeling kan vanuit een PGB bekostigd worden.

Waarom heb ik mij gespecialiseerd in SSZ?

Een van onze kinderen heeft een zorgvraag door zijn verstandelijke beperking en zijn autisme. Hij heeft moeite met aanrakingen door anderen. Toen ik mijn opleiding bij Holos Academie volgde ben ik bij hem begonnen met alleen maar zijn voeten aan te raken en zijn voeten met voetencrème in te smeren. Het heeft enkele maanden geduurd om hem te laten wennen aan mijn holistische massages. Nu vraagt hij inmiddels zelf om gemasseerd te worden en geeft dan ook aan welke massage hij nodig heeft. Hierdoor kwam het besef dat ik dat graag andere mensen met een zorgvraag wil kunnen behandelen. 

Toen ik mijn tweede jaar bij Holos Academie afgerond had ben ik me gaan specialiseren in Shantala Kindermassage en Shantala Speciale Zorg (SSZ). Deze cursus heb ik met goed gevolg afgerond bij ORO. Na het volgen van de cursus “Onderlinge kindermassage” kan als workshop op scholen gegeven worden.
Met het toepassen van SSZ ben ik nu volop bezig bij verschillende locaties in verzorgingshuizen. Het is een hele mooie manier om met mensen met een zorgvraag te mogen werken.

 Foto’s geplaatst met toestemming van betrokkenen en hun verwanten.