Telefoonnummer

06-12589975

Email

info@voelengevoel.nl

Openingstijden

Ma-vr: 9 tot 19 uur

Bij deze massage kun je ervaren hoe het met je energiebalans is gesteld. Het doel van deze massage is niet om de energiebalans te herstellen, maar dat je je juist bewust wordt van wat zich nu voordoet.

De chakra massage is een energetische massage waarbij zowel lichamelijke (pijn) als emotionele klachten behandeld kunnen worden. De massage is er op gericht om blokkades op te sporen, door energie te laten stromen door de 7 chakra’s. Door vervolgens chakra’s te openen kunnen deze weer in balans gebracht worden. Het openen van chakra’s kan gepaard gaan met de nodige emoties.

De holistische aanpak zorgt ervoor dat de massage op een rustige en langzame manier gebeurt, zodat deze emoties een plek kunnen krijgen. Deze massage zal daarom meer tijd in beslag nemen. Het effect van de massage kan direct merkbaar zijn, maar kan ook pas ontstaan na een aantal behandelingen.

Elk mens bestaat uit min- en pluspolen, de zogenaamde chakra’s. Chakra’s zijn energiecentra die bij je lichaam horen, elk chakra heeft een eigen energie en daarmee een eigen functie in het vervullen binnen je hele energiesysteem. Tijdens een chakramassage richten we ons op het bewust worden van je levensenergie. Deze stroomt door je lichaam als een onzichtbaar circulatiesysteem. Dit circulatiesysteem bestaat onder andere uit energiecentra (chakra’s) en energiebanen (meridianen). Van de zeven hoofdchakra’s kun je zeggen dat ze de zeven grondrechten voorstellen die we vanaf onze geboorte zouden moeten hebben. Helaas worden tijdens ons hele leven deze rechten door omstandigheden geschonden. Als we leren om deze schendingen te aanvaarden, kan een chakra gaan overcompenseren of zich afsluiten.

Vanuit de chakra-psychologie gezien hebben we dus zeven rechten. In ieder chakra is een basisrecht weerspiegeld. Het weer opeisen van het recht is een noodzakelijk onderdeel van het helen van het chakra:

Chakra 7: het recht om te WETEN
Chakra 6: het recht om te ZIEN
Chakra 5: het recht om de waarheid te SPREKEN en te horen
Chakra 4: het recht om te BEMINNEN en bemind te worden
Chakra 3: het recht om te HANDELEN
Chakra 2: het recht om te VOELEN
Chakra 1: het recht om er te ZIJN.

Als er vervormingen zijn dan ondermijnen deze ons gevoel van eigenwaarde. Vervormingen zijn een soort gaten in je bewustzijn, een afwezigheid van het contact met je kernkwaliteiten. Deze kunnen zijn:

Chakra 7: HECHTING
Chakra 6: ILLUSIE
Chakra 5: LEUGENS
Chakra 4: VERDRIET
Chakra 3: SCHAAMTE
Chakra 2: SCHULDGEVOEL
Chakra 1: ANGST.

Door je chakra’s te laten behandelen kun je je basisrechten weer vrij laten stromen waardoor je beter in je vel komt te zitten.

Deze massage heeft wel meer tijd nodig, deze moet daarom vooraf ingepland worden.